به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد که تاریخ دسترسی آن ها معتبر نمی باشد می رساند برای اتصال به سامانه  آموزش با آقای اخلاقی تماس فرمائید .